Skład Zarządu Oddziału PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach

 

 

 

Prezes:

 

 

 

Krzysztof Pieńkowski

Wiceprezesi:

Sekretarz:

Roman Romaniszyn

Paweł Ignac

Magdalena Buczek

 

Członkowie:

Maria Ogrodnik - Grudzień

Anna Lorenowicz

Skarbnik

Urszula Kocik