W 1976 roku, część członków Oddziału PTTK przy Zakładach Azotowych w Tarnowie z powodzeniem uprawiających kwalifikowaną turystykę górską oraz członkowie Klubu Wysokogórskiego zrzeszeni w tym Oddziale, postanowili utworzyć przy Oddziale PTTK nową jednostkę organizacyjną, skupiającą tych wszystkich, którzy uprawiając turystykę górską, pragnęli propagować także szeroko pojętą kulturę i sztukę, mającą swoje górskie korzenie lub tworzoną pod wpływem natchnienia czerpanego z górskich uroków.

Na pierwszym spotkaniu tych zapaleńców powołano do życia działający na prawach koła Klub Górski, któremu z racji geograficznego położenia Tarnowa na przedgórzu karpackim nadano imię „KARPATY”. Karpaty były też upatrywane jako główny teren przyszłej działalności Klubu, choć już wtedy wielu jego członków marzyło o przeniesieniu działalności turystycznej w góry wysokie, także poza granicami Europy.

Klub został zarejestrowany w Zarządzie Głównym PTTK a pierwszym jego prezesem został inicjator jego założenia Stanisław Ligęza.

Początkowo Klub posiadał trzy sekcje: Turystyczną, Wysokogórską i Narciarską. Z czasem Sekcja Narciarska usamodzielniła się i wyszła ze struktur klubowych. W wyniku tego zaniechano podziału Klubu na sekcje.

Powstanie Klubu przyjęto w macierzystym Oddziale PTTK z mieszanymi uczuciami. Było wielu zwolenników, którym spodobała się nowa forma uprawiania turystyki i ci przystąpili do Klubu. Było również wielu przeciwników jego założenia, obawiających się przejścia do Klubu najbardziej aktywnych działaczy Oddziału. Byli też tacy, którzy traktowali powstanie Klubu jak słomiany zapał kilku entuzjastów i nie wróżyli mu długiego żywota.

Na przekór wszystkim trudnościom Klub powstał, rozpoczął swą działalność i nadal jest przystanią dla wszystkich górskich marzycieli.

Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym. Będziemy obchodzić czterdziestolecie Klubu! To dużo czy mało? Patrząc wstecz można stwierdzić, że przeżyliśmy razem wspaniałe chwile. Zwiedziliśmy wiele zakątków świata, często bardzo egzotycznych. Nie wszystko udało się zrealizować. Czas zaciera ślady w naszej pamięci. Ale Klub istnieje i działa na przekór wszystkim przeciwnościom i zawirowaniom. I mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele atrakcyjnych wypraw.

Wazniejsze wyprawy i obozy górskie

 • 1976 – Klubowy obóz wysokogórski w Dolinie Mięguszowieckiej w Tatrach Słowackich.
 • 1977 – Wyprawa w góry Rumunii. Fogaras i Alpy Rodniańskie.
 • 1978 – Obóz górski w Niżnych Tatrach w Słowacji.
 • 1979 – Wyprawa w góry Bułgarii. Riła i Piryn.
  Wyprawa w Atlas Wysoki „Maroko-79”.
 • 1980 – Klubowy obóz wysokogórski w Starej Leśnej w Tatrach Słowackich.
 • 1981 – Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Julijskich w Jugosławii.
 • 1982 – Klubowy obóz wysokogórski w Starej Leśnej w Tatrach Słowackich. (Stan wojenny).
 • 1983 – Obóz górski w Szar Planinie w Jugosławii.
  Wyprawa wysokogórska w Himalaje Zachodnie w Indiach.
 • 1984 – Klubowy obóz wysokogórski w Starej Leśnej w Tatrach Słowackich.
  Obóz górski w Szar Planinie w Jugosławii.
 • 1985 – Wyprawa wysokogórska w Himalaje Centralne w Nepalu.
  Obóz górski w Prokletjach w Jugosławii.
 • 1986 – Wyprawa w Andy. Kordyliera Blanca w Peru.
 • 1987 – Obóz górski w Starej Leśnej i Małej Fatrze w Słowacji.
  Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Julijskich w Jugosławii.
 • 1988 – Wyprawa w góry Afryki. Kilimandżaro w Tanzanii i Mont Kenia w Kenii.
  Wyprawa trekingowa w Himalaje Nepalu.
  Klubowy obóz wysokogórski w Dolomitach – Włochy.
 • 1989 – Wyprawa wysokogórska w Kaukaz Centralny – Mestia w Gruzji.
 • 1990 – Klubowa wyprawa „Wulkany Meksyku”. Meksyk.
 • 1991 – Wyprawa wysokogórska w Kaukaz Centralny – Dombaj w Rosji.
  Klubowy obóz wysokogórski w Dolomitach – Włochy.
 • 1992 – Obóz wysokogórski w Alpach Berneńskich w Szwajcarii.
  Wyprawa w góry Turcji.
 • 1993 – Wyprawa wysokogórska w Ałtaj w Rosji.
 • 1994 – Wyprawy w Karpaty Wschodnie – Jaskinie gipsowe, Gorgany i Czarnohora.
  Obóz wysokogórski w Alpach – Chamonix Francja.
 • 1995 – Wyprawy w Karpaty Wschodnie – Jaskinie gipsowe, Gorgany i Czarnohora.
  Wyprawa wysokogórska w Pamiro-Ałaj w Rosji.
 • 1996 – Obóz wysokogórski w Alpach Austriackich.
 • 1997 – Wyprawa wysokogórska w Kaukaz Centralny – Elbrus, Rosja.
 • 1998 – Wyprawy w Karpaty Wschodnie – Gorgany i Czarnohora.
  Klubowy obóz wysokogórski w Dolomitach – Włochy
  Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Centralnych – Chamonix, Francja.
 • 1999 – Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Włoskich -Grupa Monte Rasa.
  Wyprawa w Bieszczady Wschodnie – Ukraina
 • 2000 – Wyprawa w góry Rumunii.
  Obóz górski w Słowackim Raju.
  Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Berneńskich w Szwajcarii.
 • 2001 – Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Centralnych w Courmaier- Włochy.
 • 2002 – Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Berneńskich w Szwajcarii.
 • 2003 – Klubowy obóz wysokogórski w Alpach Berneńskich w Szwajcarii