„Każdy ma swój Everest”

„Nie, nie martw się, że nigdy nie będziesz w Himalajach
i nigdy nie zobaczysz piękna tych szczytów.
TWOJA GÓRA JEST NAJPIĘKNIEJSZA!”
Roman E. Rogowski

Klub Górski „Karpaty” działa przy Oddziale PTTK Grupa Azoty S.A. od 1976 roku. Klub zrzesza  uprawiających zaawansowaną turystykę oraz wspinaczkę wysokogórską, a także tych, dla których góry są szczególną fascynacją, ludzi, którzy zachłysnęli się górami i obcowanie z nimi stało się dla nich sposobem na życie.

Andrzej Mróz śpiewa: „GÓRSKIE ŚCIEŻKI NASZYMI DROGAMI, TE PO KTÓRYCH TAK CZĘSTO CHODZIMY, ABY POZNAĆ POKOCHAĆ ORAZ INNYM UKAZAĆ PIĘKNO GÓR NASZEJ ZIEMI”.

Chcemy „zarażać” naszą fascynacją górami szersze grono koleżanek i kolegów. Spotykać się na szlaku, przy ognisku,  w schronisku, by powracać do wspomnień o odbytych wyprawach, pomarzyć o nowych.

Na tej stronie informujemy o naszej działalności, zapraszamy do uczestniczenia w wycieczkach, imprezach, spotkaniach tematycznie obejmujących szeroki zakres obszaru, którego motto brzmi, tak jak tytuł wiersza Jerzego Harasymowicza „W górach jest wszystko, co kocham”.

Klub Górski „Karpaty” przy Oddziale PTTK Grupa Azoty S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów, Poland,
Tel. 0048 14 637 39 85 /sekretariat Oddziału PTTK/
e-mail: biuro@pttk-azoty.pl