Ponieważ w zapisie wg regulaminu pierwszeństwo mają członkowie Klubu Górskiego, w tej chwili zapisy tylko na listę rezerwową.

Uwaga: posiadamy 2 miejsca wolne dla kobiety  (układ pokoi)

Dokładne informacje na stronie Startowej (lewa kolumna) w zakładce "Klub Górski Karpaty"