Skład Zarządu Oddziału PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach od 30.06.2022

 

 

 

Prezes:

 

 

 

Krzysztof Pieńkowski

Wiceprezesi:

Sekretarz:

Roman Romaniszyn

Paweł Ignac

Marta Wróblewska

 

Członkowie:

Maria Ogrodnik - Grudzień

Anna Lorenowicz

Skarbnik

Urszula Kocik