Na wycieczki zagraniczne prosimy zabierać karty EKUZ!

Członkowie PTTK Ubezpieczeni są w ERGO HESTIA (www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia).
Ubezpieczenie jest ważne wraz z opłaconą składką w bieżącym roku.
Ubezpieczenie obejmuje (w skrócie) w złotówkach:
- śmierć w NNW do 12 tys.
- trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW do 25 tys.
-zawał serca lub udar mózgu do 3 tys.
- koszt protez do 3 tys.
-koszt operacji plastycznej w NNW do 3 tys.
-koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych do 5 tys.
- ubezpieczenie bagażu w KL do 2 tys.
- koszty ratownictwa na terenie całego świata do 5 tys. EUR

WAŻNE!!!

- w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, niezwłocznie , nie później niż w terminie 24 godz. zgłoś się do lekarza
- zachowaj orginały faktur i rachunków

zgłoś zdarzenie do STU ERGO Hestia SA. www.ergohestia.pl/zgłoś-szkode/
lub tel. 801 107 107 lub + 48 58 555 555
ewentualnie podczas wizyty osobistej w jednostce STU ERGO HESTIA

W razie zachorowania nagłego lub wypadku poza granicami RP dzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance tel. + 48 22 522 29 90

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami: www.ergohestia.pl/zgłoś-szkode/