13 maja 1966 roku. Z inicjatywy  turystów pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Tumiłowicza, na zebraniu założycielskim, utworzono Zakładowy Oddział PTTK (wcześniej Koło Zakładowe Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej) liczący 231 członków  i składający się z 7 Kół PTTK:

Koło nr 1

Zakład Pomiarów i Automatyki

37 członków

Koło nr 2

Zakład Polichlorku Winylu

30 członków

Koło nr 3

Instytutu Nawozów Sztucznych

40 członków

Koło nr 4

Zakład EC II

46 członków

Koło nr 5

Kontroli Technicznej i Badawczego

25 członków

Koło nr 6

Zakład Akrylonitrylu;

28 członków

Koło nr 7

Zakład Syntezy

25 członków

Oddział został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków.

Skład pierwszego zarządu Oddziału Zakładowego PTTK:

Zbigniew Tumiłowicz           - prezes

Władysław Michalik             - wiceprezes

Halina Buczkowska             - sekretarz

Członkowie: Cz. Sułkowski, L. Ząbczyńska, S. Biały,
B. Zawadzka, K. Siudut, H. Ryszawy, J. Bulaga, K. Mierzwiński,         
A. Jagielski, J. Zając, S. Ludwiczak, I. Komperda, A. Marek,
S. Kurowski, K. Guliński.

W trakcie roku dokooptowano B. Kołodziej (Sosnowska).

-          Lipiec 1966 odbył się pierwszy Oddziałowy Rajd Górski w dolinie Popradu- zakończenie w Łomnicy - Zdroju  (pod namiotami) – z nagrodami m.in. dla najliczniejszej drużyny, najliczniej reprezentowanego koła, najmłodszego i najstarszego uczestnika, z opracowanymi śpiewnikami i regulaminem i z bigosem na zakończenie rajdu. W rajdzie uczestniczyły drużyny z Oddziałów Zakładowych PPTK w Puławach i Oświęcimia,

-          zorganizowano pierwszy rajd narciarski,

-          powołano Komisję Turystyki Żeglarskiej,

-          zorganizowano wypożyczalnię sprzętu turystycznego i narciarskiego,

Rok 1967

 

-          Utworzono 3 dalsze koła:

Koło nr 8

Krzem i Katalizatory

członków 16

Koło nr 9

Biuro Projektów

członków 20

Koło nr 10

Administracja

członków 25

-         Na koniec 1967 roku liczebność Oddziału wzrosła do 320 osób,

Kilka istotnych wydarzeń z początkowego okresu naszego Oddziału:

-         17 stycznia 1967 r. powołano Yacht Club jako kontynuacja działania powołanej w 1966 r Komisji Turystyki Żeglarskiej – pierwszy kurs na stopień żeglarza ukończyło 28 osób.

-         Luty 1967 powstała Sekcja Kajakowa dysponująca pomieszczeniem na kajaki w Ośrodku „Mewa” n/Dunajcem. Kajaki remontowano własnym sumptem. Załogi z Oddziału wzięły po raz pierwszy udział w Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu,

-         18 maja 1967 r. powstało Koło Organizatorów Turystyki,

-         W maju 1967  przygotowano kurs dla przewodników po Zakładach Azotowych – zgłosiło się 31 chętnych, jednak ze względu na niską frekwencję na wykładach kurs zakończył się fiaskiem. Pomimo tego oprowadzono 102 grupy wycieczkowe. Ok. 3400 osób z innych miast Polski poznało wybrane instalacje naszych Zakładów,

-         W sierpniu 1967 ogłoszono konkurs na wzrost liczebności kół zakładowych. Zdobywcy (koła) I i II miejsca honorowani byli nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł i 500 zł na dofinansowanie wycieczek,

-         W m-cach zimowych uporządkowano wypożyczalnię sprzętu turystycznego
i zakupiono nowy sprzęt, również narciarski (narty, wiązania, buty),

-         na przełomie sierpnia i września zorganizowano wycieczkę w Tatry Słowackie z noclegami pod namiotami i z dojazdem, przystosowanym do przewozu osób, samochodem ciężarowym. Wyjazd połączono ze zwiedzaniem Zakopanego,

-         organizowano turystyczne wieczorki „Przy kominku” (w Domu Chemika) o tematyce m.in. Bieszczady, Tatry,

-         zorganizowano sekretariat Oddziału. Prowadziła go kol. L. Lesiak (Barańska).

 

Rok 1968

-         Założono Sekcję Narciarską. Organizowała ona niedzielne wycieczki narciarskie, obozy narciarskie (szkoleniowe) na Hali Gąsienicowej, Klimczoku, w Zakopanem, rajdy narciarskie (okolice Łomnicy, Krynicy, Piwnicznej),

-         Jeszcze jako Koło Zakładowe PTTK zaprowadziło kronikę, której kontynuację przejął Oddział.

-         Utworzono  kolumnę „Na szlaku” w gazecie zakładowej „Tarnowskie Azoty”, której redaktorami byli kol. kol. Wł. Michalik, B. Kołodziej, K. Mierzwiński, H. Ryszawy, A. Marek. Propagowano w niej idee PTTK, przybliżano regiony, opisywano ich atrakcje, omawiano programy rajdów i wycieczek, uczono turystyki i krajoznawstwa, przedstawiano propozycje tras wędrownych w okolicach zakładowych ośrodków wczasowych.

-         Kontynuowano, zainicjowane w 1967 r.,  regularne (co 2 tygodnie) spotkania-wieczorki turystyczne „Przy kominku”. W środowisku Zespołu Szkół Zawodowych prowadzono prelekcje o tematyce turystyczno-krajoznawczej.

Komisja Turystyki Górskiej przygotowywała rajdy. Organizacja była solidna: były - plakaty, regulaminy rajdowe, odznaki rajdowe, pełna obsada tras (po 2 osoby)  cztero- i półtoradniowych.

Z inicjatywy kol. H. Ryszawego organizowano tygodniowe - i dłuższe - wyprawy w góry Słowacji, Rumunii i in.

Organizowano wyjazdy do teatrów do Krakowa.

Propozycje turystyczne propagowane były na łamach zakładowej gazety „Tarnowskie Azoty” i w   Radiowęźle Zakładowym.

Oddziałowa biblioteka dysponowała coraz większą liczbą ciekawych woluminów i map turystycznych. Była ona coraz chętniej odwiedzana przez naszych członków. Systematycznie powiększała swój stan posiadania i cieszyła się ogromnym powodzeniem wypożyczalnia sprzętu turystycznego.

Zakłady Azotowe (również w latach następnych), poprzez Radę Zakładową i Radę Robotniczą wspierały działalność Oddziału dofinansowując wycieczki, przyznając pieniądze na zakupy sprzętu turystycznego do wypożyczalni (namioty, materace, plecaki, kajaki), sklejki do remontu kajaków i łodzi żaglowych itp.

-         12 lutego odbył się pierwszy Zjazd Oddziału. Wybrano delegatów w ilości 1 na 9-ciu członków koła i Yacht Clubu. Prezesem ponownie został wybrany kol. Z. Tumiłowicz,

-         zatrudniono księgowego na półroczny okres próbny,

-         podpisano porozumienie z Radą Zakładową w sprawie organizacji wycieczek.

Rok 1969

Zorganizowano m.in.:

-         Złaz na rozpoczęcie sezonu na Bukowcu oraz czwarty Rajd Oddziałowy,

-         kurs Organizatorów Turystyki w Łomnicy,

-         wystawy fotograficzne w Domu Kultury,

-         tygodniowy wyjazd w Tatry Słowackie, wycieczki krajoznawcze (np. Ponidzie) oraz zakończenie sezonu górskiego na Prehybie,

-         kursy narciarskie w formie turnusów na Stożku i innych schroniskach,

oraz

-         powołano na szczeblu Zarządu Oddziału Zespół Konsultantów wspomagających programowo organizatorów wycieczek w kołach,

-         powiększono zasób wypożyczalni sprzętu turystycznego (narciarski, turystyczny, wodniacki),

-         zgłoszono pierwszych kandydatów (kol. Z. Tumiłowicz i St. Ludwiczak) do odznaczenia Srebrną Odznaką PTTK,

-         rozpoczęto przygotowania do Zjazdu Oddziału w lutym 1970 r.

Rok 1970

Prężnie działająca Sekcja Kajakowa organizowała cyklicznie (1x/m-c) spływy z Tarnowa Dunajcem do Wisły.

Komisja Turystyki Górskiej sprawowała dyżury przewodnickie w biurze Oddziału, głównie po to, aby wycieczki organizowane przez koła były przygotowane właściwie tak pod względem merytorycznym, poznawczym, jak i turystycznym.

-         w lutym zorganizowano Zjazd Oddziału,

-         ukonstytuował się (4.03.1970) nowy zarząd (prezes: Zb. Tumiłowicz, wiceprezes: K. Siudut i P. Chmura, sekretarz: I. Bończyk, wicesekretarz: A. Kozak, skarbnik H. Buczkowska, gospodarka sprzętem St. Ludwiczak, Zespół Propagandowy: B. Sosnowska, M. Zasada, Komisja Turystyki Kwalifikacyjnej:  A. Zięba, Zespół Turystyki Masowej: R. Zaklukiewicz i W. Lalewicz (później W. Suski), Komisja Młodzieżowa: J. Wielgus, Fr. Sikorski, Z. Sokołowski),

-         kontynuowano i rozwijano dotychczas wypracowane formy turystyki i imprez: rozpoczęcie sezonu, wycieczki krajoznawcze i do teatru, piąty Rajd Oddziałowy z zakończeniem w Szczyrku z udziałem 220 osób, spływy kajakowe, spotkania towarzyskie (odczyty, „Andrzejki”),

-       uchwalono powołanie wspólnej Komisji Kół Zakładowych i Turystyki Masowej,

-       opracowano Regulamin Wycieczki, jako dokument obowiązujący organizatorów wycieczek.

-       w czerwcu 1970, w Rajdzie Oddziałowym, wzięło udział 220 osób, w tym ponad 150  uczestników na trasach czterodniowych,

-       w październiku 1970 Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu zbiórki pieniężnej na rzecz powodzian,

-       staraniem Oddziału wydano folder dla wycieczek po ZAT.

W 1970 r. Oddział liczył 786 członków i zorganizował 5 imprez górskich, 5 kajakowych, 8 narciarskich, 11 żeglarskich..20 imprez zorganizowanych było przez koła. Kol. Kol. K. Siudut, A Zieba, H. Ryszawy zostali odznaczeni Srebrnymi Odznakami PTTK.

Rok 1971

 

Powołano do życia 4 nowe koła zakładowe. Szeroka działalność, dzięki ogromnemu  entuzjazmowi i zaangażowaniu koleżanek i kolegów, rozwijała się poprzez koła, komisje oraz kluby:

Komisję Turystyki Górskiej;

Komisję Turystyki Kajakowej;

Komisję Turystyki Młodzieżowej;

Komisję Turystyki Narciarskiej;

Komisję Kół Zakładowych i Turystyki Masowej;

Yacht Club;

oraz powstały później (założony w 1976 r. i liczący na początku 25 członków)

Klub Górski „Karpaty”.

Sztandarowe imprezy Oddziału Zakładowego to m.in.:

-         wyjazdy narciarskie do Suchej Doliny,

-         powitanie wiosny, szósty Rajd Oddziałowy w Bieszczadach, wycieczki górskie,

-         zakończenie sezonu w górach,

-         turnusy żeglarskie na  Wielkich Jeziorach Mazurskich,

-         spływy kajakowe na Dunajcu,

-         wyjazdy szkoleniowe dla kadry turystycznej,

-         wycieczki krajoznawcze w najciekawsze zakątki kraju,

-         wyjazdy do krakowskich teatrów.

12 lutego odbył się Zjazd Oddziału. Uczestniczyli w nim delegaci kół i Yacht Club
( jeden mandat na 15 członków).

Szczególnym wydarzeniem dla Oddziału w tym roku była organizacja (na zlecenie ZG Związku Zawodowego Chemików). Ogólnopolskiego Rajdu Chemików w Gorcach (w dniach 6 – 12.09).

Rok 1972

 

-         Założono Komisję Turystyki Pieszej i Komisję Turystyki Krajoznawczej,

-         Funkcjonowała „Książka Życzeń i Zażaleń” tak dla Oddziału, jak i dla wypożyczalni sprzętu,

-         Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy S-pnią Mieszkaniową „Jaskółka”, a Oddziałem,

-         Podpisano porozumienie z Radą Zakładową o przejęcie wszelkiej działalności wycieczkowej pracowników ZAT, począwszy od 1.07.

-         zorganizowano siódmy Rajd Oddziałowy w Beskidzie Niskim – zakończenie w Wysowej,

-         Oddział liczył 675 członków. Na Zjeździe Oddziału w lutym wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w składzie:

prezes: P. Chmura, wiceprezes: A. Zięba i N. Orliński, sekretarz: I. Bończyk, wicesekretarz: T. Reising, skarbnik: K. Siudut, gospodarka sprzętem: St. Ludwiczak.

Rok 1973

-         W dn. 28.02. odbył się Zjazd Oddziału. Prezesem Oddziału ponownie wybrano kol. P. Chmurę,

-         Zorganizowano wycieczki narciarskie do Zakopanego, Krynicy i Suchej Doliny połączone z instruktażem dla początkujących,

-         Organizowano wczasy kajakowe na jeziorach oraz uczestniczono w spływach kajakowych (np. Międzynarodowy, Spływ Kajakowy na Dunajcu),

-         Zorganizowano spotkania z uczestnikiem wypraw w Andy (H. Furmaniak) oraz spotkania kominkowe,

-         Propagowano działalność Oddziału na forum „Tarnowskich Azotów”,

-         Organizowano wycieczkę krajoznawczą np. na trasie Toruń – Malbork – Frombork – Grunwald,

-         Kontynuowano budowę nowych jednostek dla Yacht Clubu,

-         Zorganizowano Pieszy Jurajski Rajd na Raty (40 osób) oraz ósmy Rajd Oddziałowy z zakończeniem w Ochotnicy Górnej,

-         Sezon turystyczny zakończono na Hali Krupowej,

-         Prezes P. Chmura zmienił miejsce pracy i przeniósł się do Krakowa. Do czasu Zjazdu Oddziału obowiązki prezesa pełnił kol. K. Siudut.

Rok 1974

-       Zainicjowano nadawanie w Radiowęźle Zakładowym cyklicznych audycji o tematyce turystycznej.

-       Oddział zwiększył liczebność do 778 członków i posiadał 17 Kół Zakładowych w tym  2 koła szkolne: nr 12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, nr 13 Technikum Chemiczne.

-  Utworzono 3 nowe koła - przy ZBACh w Zakładzie Transportu Kolejowego i Zakładzie   Chloru.

-       Na łamach gazety „Tarnowskie Azoty” wznowiono kolumnę „Na Szlaku” ukazującą  się systematycznie i redagowaną przez członków zarządu Oddziału.

-       Zainicjowano organizowanie giełdy sprzętu zimowego przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego.

-       Zbudowano wyciąg narciarski w Krynicy - Słotwinach.

-         Podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem  a dyrekcją ZAT w zakresie recepcji i obsługi wycieczek po Zakładach. Dla przewodników po Azotach opracowano szereg materiałów szkoleniowych.

-         Jubileusz 25 – lecia PTTK stał się okazją do wznowienia tradycyjnych kiedyś spotkań kominkowych z okolicznościową poezją oraz prezentacją zdjęć, przeźroczy i  filmów krajoznawczych.

-         Wyeksponowano tablice ogłoszeń z aktualnymi informacjami dot. życia Oddziału wg proj. Kol. Andrzeja Sapy.

-         26.02 odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy. Prezesem wybrany został Zbigniew Tumiłowicz a wiceprezesem – Kazimierz Siudut.

Zarząd spotykał się raz w miesiącu na spotkaniach, a zespoły, utworzone specjalnie do nadzorowania i koordynowania specjalistycznych form działalności (np. Komisja Turystyki Górskiej, Yacht Club, etc.) – raz na 2-tygodnie.

-         Zorganizowano dziewiąty Rajd Oddziałowy w Beskidzie Żywieckim z zakończeniem w Rajczy.

-         Załogi oddziału uczestniczyły w międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu

-         Zakończenie sezonu – zorganizowane wspólnie z Yacht Clubem – odbyło się nad Jeziorem Rożnowskim. Komisja Turystyki Górskiej zakończyła sezon wieczornicą na Hali Krupowej.

Rok 1975

 

-         Rozpoczęto organizację regularnych wycieczek narciarskich do Krynicy i Piwnicznej.

-         Kontynuowano organizację wieczornic turystycznych

-         Młodzież z kół przy Technikum Chemicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej uczestniczyła w III Konkursie Wiedzy Krajoznawczej

-         12.03. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Oddziału.

Przyjęto program działania na 1975r.

-         Zorganizowano kilka rajdów w okolicach Tarnowa

-         Zorganizowano dziesiąty (jubileuszowy) Rajd Oddziałowy z zakończeniem w Łomnicy

-         Zorganizowano w czerwcu wieczór Sobótkowy w Ciężkowicach a w lipcu wyjazd do Doliny Pięciu Stawów

-         wprowadzono zmiany w organizacji PTTK, w miejscu Zarządu Okręgu powstał Zarząd Wojewódzki PTTK

-         Koło Nr 15 Kaprolaktam rozpoczęło organizację regularnych, corocznych wyjazdów pod namiot w Bieszczady (w okresie 22.07)

-         Zaprowadzono dyżury przewodnickie dla wspierania organizatorów wycieczek i rajdów z Kół Zakładowych

-         Grupa z Oddziału uczestniczyła w XV Ogólnopolskim Rajdzie Chemików

-         Zorganizowano zakończenie sezonu na Polanie Chochołowskiej (w październiku) oraz spotkanie aktywu turystycznego w Szczyrzycu (w listopadzie)

-         W grudniu zorganizowano zjazd prezesów oddziałów PTTK województwa tarnowskiego w celu omówienia bieżących problemów oddziałów. Przy okazji zorganizowano wieczornicę przygotowawczą przez kol. Stanisława Ligęzę.

Rok 1976

 

-         Przekształcono Komisję Kół Zakładowych i Organizatorów Turystyki w Komisję Turystyki Masowej.

-         1x/m-c w sali Domu Chemika organizowano projekcję filmów (wypożyczanych z Filmoteki) o tematyce przyrodniczej oraz przygotowywano do nich prelekcje.

-         Zorganizowano kurs dla przewodników po Zakładach.

-         W marcu odbyła się krajowa narada prezesów Oddziałów Zakładowych. Uzgodniono wydłużenie kadencji władz oddziałów, zaniechanie corocznych zjazdów sprawozdawczych, odbiurokratyzowanie działalności, położono nacisk na organizację turystyki kwalifikowanej a ograniczenie turystyki masowej.

-         W maju zrodziła się myśl powołania Klubu Górskiego przy zachowaniu w strukturze Oddziału Komisji Turystyki Górskiej. Na zebraniu Zarządu 13 maja podjęto uchwałę zatwierdzającą powołanie Klubu i zasadnicze założenia jego regulaminu. Regulamin w jego ostatecznej wersji zatwierdził zarząd Oddziału w dn.10.08.

-         zorganizowano dopłaty z funduszu socjalnego dla tych uczestników wycieczek (min. tygodniowych) którzy nie korzystali z wczasów zakładowych.

-         22 – 23 maja zorganizowano złaz w okolicach Ciężkowic, połączony z ogniskiem dla uczczenia  10-lecia Oddziału.

-         Uzgodniono, które wycieczki i imprezy organizowane przez Oddział będą  zgłaszane do ogólnopolskiego  kalendarza imprez turystycznych.

-         Zorganizowano jedenasty Rajd Oddziałowy z zakończeniem na Turbaczu.

-         Do składu Zarządu dokoptowano komandora Yacht Clubu kol. Janusza Sieczkę.

-         Klub Górski zorganizował swój pierwszy obóz w Tatrach Słowackich.

-         W październiku, na Wielkiej Raczy zakończono sezon turystyczny

-         Zorganizowano kurs organizatorów turystycznych.

-         Oddział wziął udział w Ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Opolu.

-         Wykonano dwie dalsze tablice ogłoszeniowe.

Rok 1977

 

-         Poszerzono skład Zarządu Oddziału do 15 osób.

-         W styczniu Klub Górski zorganizował wyjazd do Żegociny i Laskowej połączony z wieczorem kolęd. Przyjęto nazwę klubu – Klub Górski „Karpaty”.

-         W lutym zorganizowano Narciarskie Mistrzostwa Zakładów Azotowych w Krynicy – Słotwinach.

-         W czerwcu zorganizowano Sobótki połączone z przejściem po trasach Beskidu Niskiego.

-         Oddział był organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Chemików po Beskidzie Niskim z zakończeniem w Desznie. Komandorem Rajdu był kol. Wiesław Suski wspomagany przez kol. Mariana Obola i Stanisława Rygla.

-         Na Walnym Zebraniu Zarządu PTTK otrzymało status organizacji użyteczności publicznej. Umożliwiło to finansowanie działalności przez państwo. Zasady działalności gospodarczej pozostały bez zmian.

-         Zorganizowano (9-12.06) dwunasty Rajd Oddziałowy .

-         Oddział uczestniczył w organizacji Światowego Dnia Turystyki, którego obchody odbywały się w dn.24-25.09. w Tarnowie. Specjalnie na tę okazję zorganizowana wieczornica spotkała się z pełnym uznania przyjęciem.

-         Zorganizowano zakończenie sezonu w Dębnie oraz naradę aktywu turystycznego w Sandomierzu .

-         Zorganizowano kurs organizatorów turystyki oraz seminaryjny kurs pilotów wycieczek krajowych.

-         Zorganizowano wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu turystycznego prowadzoną przez Klub Górski.

Rok 1978

 

-         W lutym zorganizowano – Mistrzostwa Narciarskie w Krynicy – 106 uczestników,

-         W Yacht Clubie powołano Sekcję Płetwonurków oraz Sekcję Motorowodną,

-         Oddział  włączył się do ogólnopolskiej akcji „Czyste Góry”.

-         Zorganizowano trzynasty Rajd Oddziałowy z zakończeniem w Brennej.

-         Klub Górski zorganizował wyjazd w Małą i Wielką Fatrę

-         Uczestniczono w Ogólnopolskim Rajdzie Chemików

-         Zakończenie sezonu dla Kół Zakładowych odbyło się w Brzozowie(18.11) a w Zakopanem zorganizowano wieczornicę na zakończenie sezonu w Oddziale.

 

Rok 1979

 

-         Zorganizowano Narciarskie Mistrzostwa Zakładów Azotowych i organizowano wyjazdy narciarskie

-         W związku ze zmianą pracy kol. J. Wielgusa na stanowisku wiceprezesa zastąpił go kol. K. Siudut.

-         Zorganizowano Sekcję Kajakową.

-         18.05 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału.

-         Zaproponowano organizowanie wycieczek w dniach wolnych od pracy dla pracowników zatrudnionych w systemie czterobrygadowym.

-         W czerwcu zorganizowano piesze wycieczki krajoznawcze do Ciężkowic dla rodzin z małymi dziećmi (wyjazd autokarem – ok. 35 uczestników). Zainicjowano tym samym organizacje wycieczek, które stały się na wiele lat tradycją Oddziału.

-         Również w czerwcu zorganizowano czternasty Rajd Oddziałowy w Bieszczadach z zakończeniem w Brzegach Górnych. Komandorem rajdu był kol. Marian Obal. Rajd miał trasy wyłącznie namiotowe.

-         Klub Górski zorganizował wyprawy w Góry Bułgarii oraz w Atlas Marakeski (Maroko) a Koło Turystyki Górskiej w Tatry Słowackie.

-         Yacht Club, zorganizował kolejne piąte regaty w klasie „Kadet”.

-         Komisja Turystyki Młodzieżowej zorganizowała w czasie wakacji dwa obozy wędrowne dla młodzieży szkolnej.

-         W listopadzie zakończono sezon w schronisku „Orlica” w Szczawnicy.

-         Również w listopadzie, na Zjeździe Prezesów Oddziałów PTTK dyskutowano nad nowym statutem PTTK.

Rok 1980

-         Pojawiła się oferta Towarzystwa Górskiego i Narciarskiego z Prištiny (Kosowo - Jugosławia) na bezdewizową wymianę turnusów wczasowych pomiędzy tą jugosłowiańską organizacją i Oddziałem. W tym roku dopracowano szczegóły porozumienia. Jego efektem był przyjazd w 1981r. grupy Jugosławian do Zakopanego i wyjazd grupy turystów z naszego Oddziału w Alpy Julijskie. W następnych latach kontynuowano te wyjazdy. Pozwoliły one na poznanie Szar Płaniny, Gór Prokletje oraz wielu zakątków d. Jugosławii.

-         Zatwierdzono nowy regulamin pracy sekretariatu Oddziału.

-         Uchwalono kartę wolnego uczestnictwa (bezpłatnego) w trzech imprezach organizowanych przez Oddział.

-         Zorganizowano piętnasty Rajd Oddziałowy na trasach Beskidu Sądeckiego, Wyspowego i Pienin z zakończeniem w Czorsztynie. Rajd miał cztery trasy, w tym jedną namiotową po czterdzieści osób. Ze względu na spadającą frekwencję od następnego roku zrezygnowano z organizowania rajdu w połączeniu z Bożym Ciałem, a w połączeniu z wolną sobotą (jedną w miesiącu)

-         Sezon narciarski zakończono w październiku w Bacówce PTTK nad Wierchomlą.

Rok 1981

-       Pozyskano dwa półetaty dla Oddziału, (sekretariat, księgowy),

-       Uaktualniono, stosownym porozumieniem z Dyrekcją i Związkami Zawodowymi z dn.15.04.1981, zasady organizacji wycieczek dla pracowników naszych Zakładów. Definitywnie organizację wszystkich wycieczek (w tym dla grup związkowych i innych organizacji przyzakładowych) przejął Oddział,

-       Zaprowadzono ewidencję imprez organizowanych przez Oddział, Koła, Komisje,

-       1x/ kw. Organizowano spotkania z przewodniczącymi Kół Zakładowych w celu omawiania bieżących spraw Oddziału,

-       W styczniu (23.01) odbył się VI-ty Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału. Powołano nowy zarząd. Jego prezesem został kol. Stanisław Rygiel, wiceprezesami kol. Kazimierz Siudut i Danuta Janicka

Komisjami kierowali:

K.T. Górskiej – M. Obal, K. Pieńkowski

K.T. Młodzieżowej – St. Kaczówka

K.T. Masowej – J. Malec, I. Anioł

K.T. Kajakowej – Zb. Łokczewski

K.T. Narciarskiej – T. Ziejka, J. Rędzi

K. Propagandy – A. Paździora

K. Kulturalno – Oświatowa – St. Ligęza

Gosp. materiałowa – St. Ludwiczak

Skarbnik – E. Kapusta

Sekretarz – I. Bończyk

Zadania Specjalne – Zb. Tumiłowicz, L. Barańska

-         Wznowiono dyżury w Biurze Oddziału (pomoc w organizowaniu wycieczek przez koła)

-         Podpisano umowy z Dyrekcją o przejęciu organizacji wszystkich wycieczek zakładowych. Opracowano i uzgodniono z Zakładem Transportu Samochodowego „ grafik” autokarów do obsługi tych wycieczek. (Tę procedurę stosowano później przez wiele lat). Dyrekcja sfinansowała dwa półetaty (sekretariat, księgowa)

-         Zorganizowano szesnasty Rajd Oddziałowy (w formie biwakowej) uczestniczyło 97 osób.

-         w czerwcu (10.06) zorganizowano wyjazd namiotowy na Brzankę połączony z okolicznościowym ogniskiem. Wyjazd i ognisko związane było z otwarciem schroniska – bacówki na Brzance.

-         Zorganizowano wycieczkę rodzinną do Tabaszowej – z konkursami dla dzieci, i z przejazdami łódkami i statkiem spacerowym.

-         Rozwiązano, we wrześniu, Komisję Turystyki Kajakowej (z powodu spadku zainteresowania tą formą turystyki). Zlikwidowano działalność ośrodka „Mewa” nad Dunajcem a sprzęt, w 1982 r., sprzedano bądź zlikwidowano.

-         Działalność Komisji Turystyki Narciarskiej postanowiono przenieść do Klubu Górskiego „Karpaty”.

-         Sezon zakończono na Śnieżnicy.

Rok 1982

 

-    zorganizowano siedemnasty Rajd Oddziałowy z bazą w Szczawnicy

-         Podjęto  inicjatywę zorganizowania baz namiotowych jako formy nieodpłatnych wczasów turystycznych. Niestety, inicjatywa ta nie spotkała się z zainteresowaniem członków Oddziału i pracowników ZAT,

-         Założono konto bankowe w Banku PKO w miejsce dotychczasowej książeczki oszczędnościowej. Księgowość prowadziła p. Z. Kozicka, potem, od 2.06, kol. M. Lachor.

-         W październiku zorganizowano zakończenie sezonu na Magurze Małastowskiej.

-         W sezonie zimowym zorganizowano stały dyżur instruktora narciarskiego szkolącego narciarzy z Oddziału i Zakładów.

-         zatrudniono p. K. Sosina do prowadzenia wypożyczalni sprzętu turystycznego, (dotychczas wypożyczalnię prowadził kol. Ziemliński). Wypożyczalnia była czynna w okresie 15.04 – 15.10.

-         Zmieniono po raz kolejny termin rajdu, po to aby mogła w nim wziąć udział młodzież szkolna. Osiemnasty Rajd Oddziałowy na szlakach Gorców i Beskidu Wyspowego (uczestniczyło 64 osoby) miał bazę w Rzekach. Rajd prowadził jak wiele poprzednich, kol. M. Obal.

-         Podpisano umowy pomiędzy Klubem Górskim „Karpaty” i O/PTTK Ziemi Bocheńskiej w sprawie prowadzenia prac wysokościowych i rozliczania wypracowanych funduszy.

-         W listopadzie zorganizowano giełdę sprzętu turystycznego

-         Opracowano i uzgodniono z Zakładem Transportu Samochodowego grafik autobusów, do obsługi wycieczek w następnym roku.

-         Opracowano i zatwierdzono regulamin działalności Sekcji Narciarskiej (na prawach Klubu) i Sekcji Wysokogórskiej Klubu Górskiego „Karpaty”.

-         Odszedł z Oddziału księgowy kol. Lachor. Jego obowiązki przejęła p. A. Gierałt

Rok 1984

 

-         W styczniu zorganizowano spotkanie Zarządu Oddziału i przedstawicieli Kół i Klubu Górskiego „Karpaty”.

-         Zorganizowano rozpoczęcie sezonu turystycznego na Brzance

-         Kontynuowano wymóg akceptowania przez Zarząd Oddziału (zespół konsultacyjny) programów wycieczek organizowanych przez Koła Oddziałowe.

-         Uczestniczono w VI-tym Ogólnopolskim Turnieju Oddziałów Zakładowych w Cedzynie koło Kielc.

-         Zorganizowano wyjazd do Jugosławii w ramach wymiany bezdewizowej z Towarzystwem Górsko – Narciarskim z Prisztiny (Planinarsko – Smuczarske Drużstwo – Prisztina z Kosowa). Grupa z Jugosławii była podejmowana w Zakopanem.

-         Zorganizowano dziewiętnasty Rajd Oddziałowy z bazą w Mszanie Dolnej (46 uczestników). Rajd prowadził kol. M. Obal i W. Suski.

-         W październiku zakończono sezon spotkaniem na Jamnej.

-         Rozpoczęto kampanię przed Zjazdem Oddziałowym zaplanowanym na styczeń 1985r. (jeden delegat na 20 członków koła, dwóch delegatów z Klubu Górskiego i 2-3 delegatów z Yacht-Club  – łącznie ok. 50 delegatów).

-         Zarząd zaakceptował program wyprawy Klubu Górskiego w rejon Anapurny w Himalajach.

-         Przygotowano propozycje znaczka oddziałowego, plakietek, naklejek oraz papieru firmowego.

 

Lata 1985 – 1988

 

-         W styczniu1985 odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Oddziału. Prezesem ponownie wybrany został kol. St. Rygiel. Wiceprezesami zostali kol. D. Janicka i kol. K. Siudut. W skład zarządu weszli m.in.: B. Gierek, F. Prokuski, St. Wiatr, Z. Michałek, T. Rzepecki. Wyznaczono odpowiedzialnych za komisje:

-         komisja Turystyki Rodzinnej – kol. D. Janicka

-         komisja Turystyki Młodzieżowej  – kol. St. Kaczówka

-         komisja Propagandy  – kol. St. Wiatr

-         komisja Turystyki Górskiej – kol. M. Obal

-         komisja Turystyki Masowej – kol. J. Malec

-         komisja Turystyki Narciarskiej – kol. Z. Michałek

-         Komisja Turystyki Górskiej zorganizowała:

-       cztery kolejne Rajdy Oddziałowe (20-ty: Bieszczady, zak. Wetlina, 21-szy: Gorce, zak. Czorsztyn, 22-gi: Beskid Śląski, zak. Szczyrk, 23-ci: Beskid Niski, zak. Komańcza). Udział uczestników ok. 50 - 60 osób.

-       osiem wycieczek w Beskidy

-         Kontynuowane były tradycyjne imprezy np. Koło Nr 1 Automatyka w Tatry i Koło Nr 15 Kapro – wiosenne rajdy Kapro w Beskidach i letnie w Bieszczadach,

-         cztery osoby zdobyły odznaki GOT  „Za wytrwałość”

-         Komisja Turystyki Młodzieżowej działała w oparciu o Koło Nr 12 i 13 – skupiająca uczniów i nauczycieli z Technikum Chemicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zorganizowano ok. 110 różnych imprez (wycieczki, rajdy, ogniska, konkursy, pokazy filmów, wieczornice). Dobrym duchem tej działalności był St. Kaczówka,

-         Klub Górski działał poprzez Sekcję: Narciarską (54 wycieczki na narty i prace przy własnym wyciągu narciarskim w Krynicy), Górską (2 wyjazdy w Himalaje 1985 – 22 osoby i 1988 – 5 osób, Andy Peruwiańskie – 12 osób, Kilimandżaro i Mt. Kenya – 14 osób – na Kilimandżaro weszło 6, a na Mt. Kenya 9 osób, wyjazdy w Dolomity, obozy w Tatrach), Alpinistyczną (kursy taternickie, wyprawy wspinaczkowe, prelekcje, spotkania klubowe),

-         Yacht Club – skupiał 180 członków i działał w oparciu o własną bazę (stanicę) w Tabaszowej. Dysponował kilkunastoma jednostkami: dziewięcioma Omegami,  jachtami Mak, Capella, Bryza, Venus, Baśka, dwoma Ramblerami i Kormoranami na Jeziorze Rożnowskim, Solinie i w Giżycku. Organizował rozpoczęcia i zakończenia sezonu, regaty, wczasy na Jeziorach Mazurskich i na Solinie, szkolenia i egzaminy na stopnie żeglarskie. Organizował prace remontowe przy sprzęcie (obowiązek przepracowania 40-tu godzin przez każdego członka klubu). Rozwijała się sekcja motorowa i windsurfingowa.

-         Nadal utrzymywana była zasada akceptacji przez Zarząd programów wycieczek organizowanych przez koła.

-         Zorganizowano kurs dla przewodników po Zakładach Azotowych.

-         W sezonie zimowym, w okresie ferii szkolnych, utrzymywano instruktora narciarskiego w Krynicy – Słotwinach, który szkolił chętnych, początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy.

-         Zakupiono 170 szt. kapeluszy turystycznych oraz 200 kubków z logo Oddziału

-         W 1986 roku Oddział otrzymał medal „Za zasługi dla Turystyki Zakładowej”

-         Opracowano wzór a następnie wykonano Odznaczenie Honorowe Oddziału. Opracowano regulamin jego przyznawania.

-         Zakupiono narty (66 par) do wypożyczalni, które później odsprzedano zainteresowanym nimi narciarzom.

-         W styczniu 1987r. Zorganizowano wieczornicę z okazji 20-lecia Oddziału. Przygotowano na tę uroczystość okolicznościową plakietkę oraz odznaczenie i wyróżnienia dla aktywnych działaczy Oddziału.

-         Oddział przekazał odpłatnie dwa namioty 10-cio osobowe dla schroniska – bacówki na Brzance.

-         Kontynuowano wymiany  bezdewizowe z PSD – Prisztina. Corocznie grupy z Oddziału wyjeżdżały w góry Jugosławii i nad Adriatyk.

 

Lata 1989 – 1992

-         W styczniu1989r zwołany został zjazd sprawozdawczo-wyborczy. W skład zarządu weszli kol. St. Rygiel  - prezes, D. Janicka, i T. Rzepecki - wiceprezesi, I. Bończyk – sekretarz oraz: E. Nejman – skarbnik, J. Malec, E. Maciszewska, M. Krzyszkowska (Kom. Turystyki Kół Zakładowych i Turystyki Rodzinnej), J. Kukuczka, T. Tomaszek (Komisja Informacji), A. Polak, M. Obal (Komisja Turystyki Górskiej), A. Cholewa (sprawy sprzętowe), St. Kaczówka (komisja Turystyki Młodzieżowej), W. Szmidt, K. Siudut. W marcu 1991r. do składu Zarządu dokooptowano kol. J. Knapika.

-         Wyposażono biuro Oddziału w nowe meble

-         W kwietniu 1989 roku – na Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Oddział został odznaczony „Złotą Honorową Odznaką” ZW PTTK w Tarnowie

-         Kontynuowano wymianę bezdewizową z grupą Jugosłowiańską

-         W czerwcu 1989 r. odbył się dwudziesty czwarty Rajd Oddziałowy w Beskidzie Niskim (zakończenie w Wysowej), (ognisko zorganizowano poświęcając własne kartki żywnościowe kol. A. Cholewy!) w lipcu 1990r. dwudziesty piąty Rajd w Beskidzie Żywieckim (z zakończeniem w Zubrzycy Górnej – rajd prowadził kol. M. Obal), w czerwcu 1991r. dwudziesty szósty Rajd w Gorcach (zakończenie w Rzekach) a w 1992r. dwudziesty siódmy Rajd w Beskidzie Niskim z zakończeniem w Wysowej (oba te rajdy również prowadził kol. M. Obal)

-         We wrześniu 1990r. nastąpiła zmiana w kierownictwie Sekcji Narciarskiej. Odszedł kol. W. Moskal. Jego miejsce zajął kol. A. Gawron, a w październiku z funkcji Komandora Yacht Clubu zrezygnował kol. J. Sieczka.

-         W listopadzie 1990r. w Domu Chemika zorganizowano spotkanie z kierowcami autobusów, z Zakładu Transportu Samochodowego, którzy po wielu latach odeszli na emerytury. Połączono to spotkanie z projekcją przeźroczy

-         W marcu 1992r. kończy pracę w sekretariacie Oddziału p. M. Smętek

-         12.03.1991 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału. W związku z zapowiedzią likwidacji Zarządu Wojewódzkiego i utworzenia Regionalnego Ośrodka Krajoznawczego oraz Społecznej Rady Prezesów, Oddział opracowuje, a na Zjeździe przyjmuje nowy Statut,

-         Jest prowadzona działalność przez Komisję Turystyki Górskiej, Turystyki Masowej,  Narciarskiej, Młodzieżowej, Yacht Club i Klub Górski „Karpaty”, Koła Zakładowe (16-cie kół),

-         Zorganizowano 54-wycieczki, rajdy i wyprawy w tym coroczne rozpoczęcia i zakończenia sezonu oraz w roku 1990 wyprawę w Czanohorę, w 1991 wyjazd w Kaukaz i Dolomity, a w 1992 w góry Turcji i w Alpy

-         Yacht Club, oprócz dotychczasowych form działalności, zorganizował rejs morski dla 9-ciu osób na jachcie „Wanda”. W listopadzie 1992r. Yacht Club zrezygnował z przynależności do Oddziału

-         Po zlikwidowaniu Oddziału Wojewódzkiego Oddział uzyskał osobowość prawną i w październiku 1991r. został zarejestrowany w Sądzie, w miejscu ZW  powstał Regionalny Ośrodek Programowy

-         Zakłady Azotowe zostały przekształcone w Spółkę Skarbu Państwa. Zaprzestano przyjmowania wycieczek chcących zwiedzać Zakłady,

-         Spada aktywność działaczy. Wiele członków odchodzi z Oddziału i Zakładów,

-         W lipcu 1992 opuszcza Oddział Sekcja Narciarska Klubu Górskiego „Karpaty”. Powstaje i rejestruje się w Sądzie Towarzystwo Narciarskie „Mościce”, działające odtąd samodzielnie,

-         Stan liczebny Oddziału wynosi na koniec kadencji ok. 300 osób.

-         23.11.1992r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Oddziału. Wybrano nowy Zarząd. Prezesem ponownie został kol. St. Rygiel, wiceprezesami kol. D. Janicka i kol. M. Obal, skarbnikiem została kol. B. Sosnowska a sekretarzem I. Bończyk. Ponadto w składzie Zarządu znaleźli się B. Ryszawy, T. Tomaszek, M. Krzyszkowska, A. Dulęba, J. Knapik, J. Pawełek, St. Kaczówka

 

Lata 1993 – 1996

 

Stan liczebny Oddziału wynosił 275 członków. W skład wchodziło13 kół zakładowych.

-       Działalność Oddziału zaczęła być częściowo finansowana przez Urząd Wojewódzki. Dofinansowania dotyczyły wyjazdów (wycieczek) szkoleniowych na rozpoczęcie i zakończenie sezonu oraz rajdów oddziałowych. Rocznie dofinansowywane były trzy imprezy turystyczne.

Z ważniejszych wydarzeń:

-       W całej kadencji zorganizowanych  - ok. 270 wycieczek górskich, krajoznawczych i do teatrów; liczba uczestników ok. 10500,

-       Przestała istnieć Komisja Turystyki Młodzieżowej głównie jako wynik przekształceń własnościowych w strukturze Przedsiębiorstwa. Ze struktury tej odeszły szkoły przyzakładowe (Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Chemiczne)

-       Prężnie działał Klub Górski „Karpaty”, który liczył 59 osób, organizując atrakcyjne wyjazdy w najpiękniejsze góry świata oraz spotkania klubowe o charakterze wieczornic z poezją, pokazem zdjęć z wypraw, zabawą,

-       Staraniem Oddziału ciągle atrakcyjną ofertę przedstawiała wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Na koniec 1996 r. wartość sprzętu wynosiła15 300 zł. Skorzystało z niej (jako jedynej na terenie Tarnowa) ok. 340 osób.

-       W maju 1993r. przedstawiciel Zarządu uczestniczył w trzecim Ogólnopolskim Sejmiku Kół i Oddziałów Zakładowych w Kielcach.

-       W 1993r. rozpoczęto organizację (kontynuowaną przez następne kadencje) wycieczek dla dzieci przy okazji Dnia Dziecka (głównie do Chorzowa oraz do Zoo w Krakowie). Również w 1993r. zaczęto organizować cykl wycieczek w okolice Tarnowa dla rodzin z dziećmi.

-       W czerwcu 1993r. zorganizowano dwudziesty ósmy Rajd Oddziałowy w Pieninach i Beskidzie Sądeckim z zakończeniem w Jaworkach, w czerwcu 1994r. dwudziesty dziewiąty Rajd w Pieninach  z zakończeniem w Sromowcach Niżnych, w czerwcu 1995r. trzydziesty Rajd i w czerwcu 1996r. trzydziesty pierwszy Rajd w Sudetach

-       Wszystkie Rajdy Oddziału w kadencji organizowane były przez kol. J. Knapika i A. Dulębę

-       W październiku 1996r. uroczyście obchodzono Jubileusz 20-lecia Klubu Górskiego „Karpaty”.

 

Lata 1997 – 2000

 

-       Oddział liczył 12 kół Zakładowych i Klub Górski „Karpaty” i skupiał 302 członków. W czasie kadencji zorganizował łącznie 226 różnych imprez,

-       organizował tradycyjnie: rozpoczęcie i zakończenie sezonu, wycieczki górskie, krajoznawcze, do teatrów, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (do Chorzowa i Krakowa), dla rodzin z dziećmi w okolice Tarnowa oraz do kopalni w Bochni (cykl 9-ciu wyjazdów),

-       zorganizowano kolejne cztery Rajdy Oddziałowe:

w czerwcu 1997r. – 32-gi Rajd w Sudetach

w czerwcu 1998r. – 33-ci Rajd z bazą w Rzeczkach k. Jedliny- Zdroju

w czerwcu 1999r. – 34-ty Rajd z bazą w Rzeczkach k. Jedliny-Zdroju

w czerwcu 2000r. – 35-ty Rajd z bazą w Rzeczkach k. Jedliny-Zdroju

-       Klub Górski „Karpaty” zorganizował wyprawy w Karkonosze, Gorce, Czarnohorę, Kaukaz, Alpy Berneńskie i Góry Fogaraskie w Rumunii oraz wiele wyjazdów klubowych w Beskidy i Tatry, organizowano również co roku wieczornice klubowe na Brzance, Jamnej i w Zakopanem

-       Rozpoczęto wyjazdy na Kresy: na Litwę, Podole, Ukrainę, niektóre wyjazdy połączone były z akcją pomocy humanitarnej dla mieszkających tam Polaków

-       W dniu 16.02.1999r. Oddział podjął uchwałę o przystąpieniu do Małopolskiego Forum Oddziałów i uczestniczyć w pracach tego Forum oddelegowujac w tym celu kol. J. Knapika (w zastępstwie kol. A. Dulęba)

-       W lutym 1997r. zrezygnował z pracy w wypożyczalni sprzętu turystycznego p. K. Sosin. Wykonywał tę pracę przez wiele lat bardzo solidnie dbając o sprzęt i służąc pomocą wypożyczającym. Obowiązki magazyniera przejął od 1.05 kol. Jerzy Sosin (wspomagany przez brata)

-       12.03.1997 odbył się Walny Zjazd Oddziałowy. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani w kołach I Klubie Górskim po jednym na dziesięciu członków koła (klubu) + dodatkowo po jednym delegacie z każdego koła I klubu.

-       Wybrano nowy Zarząd. Prezesem ponownie wybrano kol. St. Rygla. Wiceprezesami zostali kol. M. Krzyszkowska i J. Knapik. Zarząd tworzyli ponadto: kol. B. Ryszawy, U. Kocik, I. Bończyk, J. Gulińska, A. Lorenowicz, A. Dulęba, St. Kaczówka.

-       W maju 1997r. przeniesiono konto Oddziału z banku PKO BP do Banku Śląskiego.

-       Połączono Koło Inwestycji z Kołem z Biura Projektów, a Koło z Zakładu Półspalania z Kołem  z Administracji.

-       W czerwcu 1997zorganizowano wyjazd na spotkanie z Ojcem Św. w  Zakopanem, a w czerwcu 1999r. w Starym Sączu.

-       W maju 1998r. przeniesiono wypożyczalnię sprzętu turystycznego z piwnicy Domu Chemika do dawnego internatu Technikum Chemicznego (przy ul. Czerwonych Klonów). W czerwcu 1999r. Zakłady wypowiedziały umowę. Wypożyczalnię przeniesiono do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, w którym mieści się biuro Oddziału.

-       W grudniu 1998r. Wojewoda Tarnowski przyznał Oddziałowi „Dyplom Uznania” za działalność turystyczną.

-       22.03.2000r. zwołany został Nadzwyczajny Zjazd Oddziału. Jego celem było zatwierdzenie opracowanego wcześniej nowego statutu (dostosowanego do Wzorcowego Statutu opracowanego przez ZG PTTK). Przyjęcie nowego statutu przez Zarząd i ZG i jego zarejestrowanie przez Krajowy Sąd Rejestrowy (w Tarnowie) było warunkiem uzyskania osobowości prawnej na nowych zasadach przez Oddział i kontynuacji jego działalności.

 

Lata 2001 – 2004

 

-         Oddział liczył 8 kół Zakładowych i Klub Górski „Karpaty”. Zrzeszał 243 członków,

-         W kadencji zorganizował 191 imprez o różnym charakterze tj. wycieczki, rajdy, wyjazdy na narty, wieczornice (w schroniskach na Brzance i Jamnej i w Zakopanem), wycieczki dla dzieci do Chorzowa, Krakowa oraz wyjazdy na Kresy połączone z pomocą dla Rodaków,

-         Pozyskał ze swojego środowiska kolejnych czterech przewodników górskich,

-         Klub Górski organizował wyjazdy w Tatry Słowackie i Alpy,

-         Komisja Turystyki Górskiej tradycyjnie organizowała wycieczki na rozpoczęcie
i zakończenie sezonu, wycieczki krajoznawcze, górskie, do teatrów. Organizowała wyjazdy na Drogę Krzyżową na Tarnicę w Wielkim Tygodniu. Dużą aktywnością w czasie kadencji wyróżniały się Koła ELZAT-u, Centrum Kaprolaktamu, Automatyki, Administracji. Penetrowano Tatry, Beskidy, Sudety, Jurę Krakowsko-częstochowską, Słowacki Raj, Spisz. Corocznie organizowano Rajdy Oddziałowe:

-       w 2001r.  – 36-ty Rajd Oddziałowy (Góry Bystrzyckie i Orlickie po polskiej i czeskiej stronie oraz Morawski Kras)

-       w 2002r. – 37-my Rajd Oddziałowy (Beskid Żywiecki)

-       w 2003r. – 38-my Rajd Oddziałowy (Góry Stołowe)

-       w 2004r. – 39-my Rajd Oddziałowy (Sudety Wschodnie)

Wszystkie rajdy organizowali kol. Kol. J. Knapik, W. Krupski, U. Kocik

-         Oddział uczestniczył w pracach Małopolskiego Forum Oddziałów (w Krakowie).

-         Prowadzona była wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Wobec niskiego zainteresowania zaplanowano likwidację wypożyczalni,

-         Opracowany został i zatwierdzony nowy Statut Oddziału dostosowany do Statutu Wzorcowego. Oddział został zarejestrowany w sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 00000 41875,

-         Oddział aktywnie uczestniczył w organizacji 31-szego CZAK-u (Centralny Zlot Krajoznawców), którego głównym organizatorem był Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej. Zlot  odbywał się w dniach 22-26. 08.2001r. Członkowie naszego Oddziału prowadzili wycieczki po cmentarzach z I-szej Wojny Światowej; współorganizowali wieczornice i spotkania w Dębnie i Stadninie Koni w Klikowej, oprowadzali po Zakładach Azotowych i Muzeum Zakładowym

-         31.01.2001r. zakończyła pracę w sekretariacie Oddziału p. M. Smętek; na jej miejsce zatrudniona została p. A. Mechla

-         7.03.2001r. odbył się Zjazd Oddziałowy. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani w Kołach i Klubie Górskim „Karpaty” (1 delegat na 15-stu członków Koła/Klubu + jeden na każde Koło/Klub. Powołano nowy Zarząd. Prezesem ponownie został kol. St. Rygiel. Wiceprezesami zostali kol. J. Gulińska,  J. Knapik. Zarząd tworzyli ponadto: kol. J. Gulińska, U. Kocik, I. Bończyk, U. Bryl, A. Lorenowicz, M. Sikora, W. Krupski.

-       W I kwartale 2002r. przeprowadzono akcję wymiany legitymacji PTTK. Przygotowano deklaracje wszystkich członków (wg nowego wzoru) i przesłano do ZG PTTK.

-       W lutym 2002r. z pracy w zarządzie zrezygnowała (ze względów osobistych) długoletnia jego sekretarz kol. I. Bończyk.

-       25.10.2002r. zorganizowano wieczornicę z okazji35-lecia Oddziału. ZG PTTK przyznał na tę okoliczność Odznaki Honorowe Srebrne i Złote oraz Dyplomy najbardziej zasłużonym członkom Oddziału. Zespół: St. Ligęza. J. Sosin, A. Lorenowicz, U. Kocik, U. Ligęza przygotował multimedialną prezentację „Bóg na naszych drogach”.

Lata 2005 – 2006

 

- 30.03.2005 r. Odbyła się Zjazd Oddziału .

Wzięli w nim udział delegaci Kół i Klubu Górskiego „Karpaty”  wybrani w proporcji: 1 delegat na 6-ciu członków Koła/Klubu. Zjazd był okazją do wręczenia Odznak Honorowych Srebrnych i Złotych oraz Dyplomów. Wręczono również Certyfikaty Jubileuszowe przyznane prze Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Uchwalono nowy, zmieniony i dostosowany do Regulaminu Wzorcowego Statut Oddziału. Wybrano nowy Zarząd Oddziału. Prezesem ponownie wybrano kol. St. Rygla, a wiceprezesem kol. J. Gulińską i J. Knapika. Członkami Zarządu zostali ponadto: kol. kol. U. Kocik, A. Lorenowicz, K. Bryl, B. Kasperek, J. Szczebak, J. Kuc, W. Krupski. Wkrótce po Zjeździe z pracy w Zarządzie zrezygnował kol. J. Knapik. Do składu Zarządu dokooptowano kol. A. Rajewicza, a wiceprezesem wybrano J. Szczebaka.

- Podjęto decyzję o likwidacji wypożyczalni sprzętu turystycznego. Część sprzętu przekazano na Jamną i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, część została sprzedana, a część zlikwidowana

- w pomieszczeniach wypożyczalni (wspólnie z Klubem Górskim „Karpaty) zorganizowano dwie salki klubowe, których działalność zainaugurowano w styczniu 2006 r. wieczorem kolęd. Gospodarzem pomieszczeń klubowych został A. Rajewicz.

W lutym 2006 r. zainstalowano internet w biurze Oddziału.

Kontynuowano działalność wycieczkową wypracowaną i rozwiniętą w czasie poprzedniej kadencji. Ponownie dużą aktywność przejawiały Koła ELZAT-u, Centrum Kaprolaktamu i Automatyki

Organizowano wielodniowe wycieczki w odległe rejony kraju (Kaszuby, Warmia i Mazury)

-  Zorganizowano kolejne Rajdy Oddziałowe

-  w 2005 roku – 40-sty Jubileuszowy Rajd Oddziałowy w Sudetach Wschodnich

-  w 2006 roku 41-sty Rajd Oddziałowy w Beskidzie Żywieckim (baza w Zawoi)

Komandorem obu rajdów był kol. J. Szczebak wspierany kol. U. Kocik i J. Gulińską

-  wykonano (w grudniu 2005 r.) dwie nowe tablice informacyjne prezentujące najważniejsze wydarzenia w życiu Oddziału (koło Biuro Projektów, w  rejonie Centrum Kaprolaktamu, trzecia tablica jest wspólna z Autonomicznym Związkiem Zawodowym)

-  We wrześniu 2005 roku wszyscy członkowie Oddziału zostali ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna (OC)

-  29 września 2006 roku zorganizowano wieczornicę z okazji 40-lecia Oddziału.  ZG PTTK uhonorował aktywnych i wieloletnich członków Oddziału Odznaczeniami i Dyplomami, a księgową p. A. Gierałt Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik PTTK. Zarząd Oddziału przyznał Dyplomy i Okolicznościowe adresy. Zespół kol. St. Ligęzy (J. Sosin., A. Lorenowicz, U. Kocik, U. Ligęza) przygotował prezentację multimedialną o tematyce kresowej („Kresowe Dziedzictwo Rzeczpospolitej”)

-  na koniec 2006 roku Oddział liczył 248 członków (tj. o 14 osób więcej niż w 2005r.)

opracował

Stanisław Rygiel