Informujemy, iż do czasu gdy nie będzie problemu z wjazdem na Słowację ( a zwłaszcza w Tatry) rezygnujemy z organizacji wycieczek do tego kraju. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy wszyscy uczestnicy wyjazdów podporządkują się wymogom Słowaków i zaopatrzą się w wymagane dokumenty. W przypadku kontroli slowackiej policji organizator poniesie wysoką karę pieniężną a osoby bez odpowiednich dokumentów mogą zostać poddane kwarantannie.

Oto wybrane fragmenty z zarządzenia słowackiego

"AKTUALIZACJA – 08.06.2021 Z dniem 31 maja 2021 roku Słowacja wprowadziła tzw. semafor turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium RS z zagranicy. Wjazd z Polski odbywa się na nowych zasadach. Od dnia 8 czerwca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są otwarte.

Wjazd z terytorium Polski (i innych krajów grupy zielonej)

  1. Bez kwarantanny

Nie podlegają kwarantannie pod warunkiem uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej:  https://korona.gov.sk/ehranica/ (formularz w angielskiej wersji językowej: https://korona.gov.sk/en/ehranica/osoby, które:

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 drugą dawką szczepionki mRNA (Pfizer/BioNTech lub Moderna), przy czym minęło co najmniej 14 dni od tego szczepienia,

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki wektorowej (AstraZeneca lub Johnson&Johnson), przy czym minęło co najmniej 28 dni od tego szczepienia,

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostały zaszczepione przeciw COVID-19 pierwszą dawką szczepionki mRNA lub wektorowej, przy czym ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19 (wzór zaświadczenia o przebyciu zachorowania na COVID-19 w języku angielskim udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS),

- posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyły zachorowanie na COVID-19 (wzór zaświadczenia o przebyciu zachorowania na COVID-19 w języku angielskim udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS),

nie ukończyły 18 lat.

  1. Skrócona kwarantanna (do czasu uzyskania na Słowacji negatywnego wyniku testu na COVID-19)

Osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej (czyli nie były zaszczepione, nie są ozdrowieńcami lub ukończyły 18 lat) podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, przy czym tym testom mogą poddać się już w pierwszym dniu kwarantanny.

- podczas wjazdu oraz w czasie swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej do okazania na żądanie funkcjonariuszy Policji RS dokumentu potwierdzającego dokonanie obowiązkowej rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej;