Decyzją Zarządu Oddziału z dniem 1.04.2021 nastąpiło zróżnicowanie opłat wycieczkowych.

W związku z tym, że Grupa Azoty S.A. przekazała darowiznę na działalność statutową Oddziału wprowadzamy zniżkę w opłatach wycieczkowych dla pracowników i emerytów oraz ich rodzin (wg standardu socjalnego) Grupy Azoty S.A. oraz spółek wchodzących w jej skład.

I tak przy wycieczkach jednodniowych :

- największą zniżkę mają pracownicy Grupy Azoty będący równocześnie członkami PTTK,

- następną grupą są albo członkowie PTTK, albo tylko pracownicy Grupy Azoty,

- a trzecią - osoby będące tylko sympatykami Oddziału.

Przy wycieczkach wielodniowych odpada grupa trzecia (na te wycieczki wg Ustawy Turystycznej mogą jeździć tylko członkowie PTTK)

 

Kwoty zniżek są zależne od kosztów danej wycieczki