W związku z odwołaniem wszystkich spotkań w pomieszczeniach Oddziału PTTK Grupa Azoty, a wśród nich zaplanowanej na

listopad prezentacji multimedialnej autorstwa naszego kolegi,

Stanisława Ligęzy pt. "Lwów. Dzieje i zabytki miasta",

miło nam donieść , iż można ją już oglądać na stronie Uniwestytetu III Wieku  pod linkiem:

https://utw.pwsztar.edu.pl

 

   

Kiedy wejdziemy na powyższy link,  otworzy się strona

główna UTW w Tarnowie AKTUALNOŚCI  i w nich należy   

wyszukać tytuł  : Seminarium 27.10.2020 Część I: Lwów.

Dzieje i zabytki miasta... -

następnie CZYTAJ DALEJ - wtedy wyświetlą się dwa okna

YouTube - pierwsze okno to wstęp do Prezentacji - po jego

oglądnięciu  trzeba wejść na drugie okno, które znajduje  poniżej dla oglądnięcia właściwej prezentacji.

A to :

Część I: Lwów. - Stanisław Ligęza...  Część I: "Lwów. Dzieje i zabytki miasta. Od grodu książęcego do miasta królewskiego", (obejmuje historię i zabytki Lwowa od czasów Grodów Czerwieńskich do roku 1772).

 

    

 

 Część II  prezentacji  "Lwów. Dzieje i zabytki miasta. Pod panowaniem austriackim; Leopolis semper fidelis; Świat Zaginiony" ukazała się w dniu 18.11.2020    na portalu UTW w Tarnowie  (oraz pod linkiem https://youtu.be/4uGzVkQ9ZGQ) .  Obejmuje onahistorię i zabytki Lwowa od początku zaboru austriackiego po czasy współczesne. 

 

    

Prezentacje   można również wyszukać na YouTube

 zdjęcia: AK