cerkiew w Kotani

Koło Nr 1 naszego Oddziału organizuje w dniu 26 września 2020 r. wycieczkę krajoznawczą po cerkiewkach i cmentarzach wojennych w Beskidzie Niskim (okolice Krempnej).

Wyjazd z Tarnowa z przystanku na ul, Pułaskiego obok stacji BP o godz. 7.00, z Mościc o 7.10.


W programie wycieczki zwiedzamy:

        

Świątkowa Mała                                                                                    Krempna

 


- Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Krempnej


- Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Kotani


- Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej

- Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej

                             

oraz
- cmentarze z I wojny światowej w Cieklinie (Nr 13, nr 14), Woli Cieklińskiej (Nr 11, Nr 10).

C           

Kosz wycieczki obejmuje przejazd autokarem, ubezpieczenie i wynosi:


- członkowie PTTK - 40 zł


- sympatycy - 45 zł

pracownicy spółek odpowiednio 5 lub 10 zł

 

Dodatkowo należy przewidzieć koszt wstępów do zwiedzanych obiektów: ok. 10 zł (zbierane w autokarze)

Zapisy w Sekretariacie Oddziału na ul. Kwiatkowskiego 18 lub telefonicznie 14 637 39 85. Wpłaty do trzech dni po zgłoszeniu akcesu w wycieczce. 

W autobusie obowiązują maseczki.

Uczestnicy wycieczki biorą w niej udział na swoją odpowiedzialność i nie występują z roszczeniami wobec organizatora w razie  wystąpienia objawów zakażenia cowidem- 19 po powrocie

zdjęcia: cmentarze- internet

cerkiewki: własne