Klub Górski organizuje wyjazd do Zakopanego w dniach 18 - 20 październik 2019 na zakończenie sezonu górskiego.

Informacje w zakładce (po lewej stronie)  Klubu Górskiego