KOŁO NR 17 Elektrycy organizuje 23 czerwca 2019 r.

WYCIECZKĘ W BESKID NISKI

Wyjazd z Tarnowa spod stacji BP na ul. Pułaskiego o godz. 7.00,

z Mościc o 7.10.

 

TRASA PIESZA:


I etap: Regietów – czerwony szlak Rotunda (771 m npm) – Zdynia (Łuh)
Przejazd autokarem do Koniecznej.

                                              


II etap: Konieczna – niebieski szlak Beskidek – Dzielec – Jaworzyna Konieczniańska (881 m npm) – Przełęcz Regietowska – Obicz (788 m npm) – Wysowa.

Czas przejścia 5,5 godz. (20 km, 940 m przewyższenia) 26 pkt GOT BW.01
Powrót do Tarnowa ok. 20.

Koszt wycieczki obejmuje przejazd autokarem, ubezpieczenie, parking

i wynosi:


Członkowie PTTK - 40 zł
Sympatycy - 45 zł

Pracownicy spółek pokrywających koszty transportu  odpowiednio 10 lub 15 zł.

Zapisy wraz z wpłatą (gotówka lub na konto) przyjmuje Biuro Oddziału