Z powodu awarii telefonu służbowego  prosimy o kontakt   

na numer 729 963 899