UWAGA. !!!!!!!!

Powołując się na nową Ustawę "O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych"  z dnia 24 listopada 2017, która weszła w życie

1 lipca 2018, informujemy iż od roku 2019 w imprezach turystycznych

wielodniowych (już od dwudniówek począwszy) organizowanych przez organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć  osoby będące  członkami danej organizacji.   

W przypadku PTTK  tylko jej członkowie.

Za przekroczenie tego zapisu (a także dwóch innych: okazjonalność

i nie przynoszenie zysku), zarząd danej organizacji podlega karze grzywny

lub pozbawienia wolności.

W związku z tym zapisem jesteśmy zmuszeni na wycieczki wielodniowe 

przyjmować zapisy tylko od członków PTTK (chęć wyjazdu z nami będzie zobligowana zapisaniem się do PTTK i opłaceniem składki członkowskiej ).

 

Zapis ten nie obejmuje wycieczek jednodniowych.

 

Ustawa nie obejmuje jednostek będących organami administracji publicznej (ale samorządu terytorialnego już tak), ale praktycznie pozostałe organizacje, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku (np. kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, szkoły, spółdzielnie,partie polityczne, związki zawodowe, samorządy zawodowe i terytorialne, PCK, koła łowieckie, działkowców, izby rzemieślnicze, organizacje kościelne, grupy wsparcia, kluby osiedlowe, związki rolnicze itp.).