Zapisy na listę rezerwową

Koło Nr 10 Administracja z okazji Dnia Dziecka organizuje w dniu 09 czerwca 2018 r. wycieczkę do Zabrza

i Chorzowa.

W programie wycieczki przewidziana jest wizyta w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu (Strefa Działań) oraz w Parku Rozrywki „LEGENDIA” w Chorzowie.

Koszt wycieczki obejmuje bilety wstępu, koszt transportu oraz ubezpieczenie i wynosi

                                   osoby                                               Spółki (100 % transportu)                    

 1. Dzieci do lat 3 –                    80 zł/osobę                             35 zł
 2. Dzieci do 12 lat –                 135 zł/osobę                            95
 3. Dzieci i młodzież

     w wieku 12-18 –              140 zł/osobę                            105

 1. Dorośli –                             150 zł/osobę                             115

Zapisy tylko na podstawie wpłat w sekretariacie oddziału lub przelewem na konto do dnia 18 maja.


Przy zapisach pracowników Głównego Trzonu tarnowskich Azotów oraz Spółki Koltar i PKCh prosimy o podanie faktu zatrudnienia, potrzebnego do wystawienia rachunków (ZFŚS) na część transportową. Równocześnie prosimy o informację o zatrudnieniu pracowników Elzatu, ZWRI oraz Automatyki (zmniejszenie kosztów wycieczki).

                          

Program wycieczki:

 • Wyjazd z Tarnowa :

- 5.45 przystanek przy stacji BP na ul. Pułaskiego

- 6:00 zajezdna autobusowa w Mościcach.

 • 9:00 – 12:00 zajęcia w grupach w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu
 • 12:30 – 13:00 wejście do Legendii - czas do dyspozycji dzieci i rodziców ( w tym czasie można skorzystać z atrakcji lunaparku i zjeść we własnym zakresie posiłek)
 • Powrót do Tarnowa ok. godz. 20:00

 Ze względu na pobyt w kopalni zalecamy odpowiedni ubiór i pełne obuwie z płaską podeszwą.

 dodatkowe informacje w zakładce "więcej" 

 

Oferta edukacyjna Sztolni „Zabrze”


Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów – od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej, z wielką przyjemnością prezentujemy ofertę edukacyjną, spełniającą wymogi podstawy programowej na każdym szczeblu edukacji. Oferta została przygotowana w oparciu o najciekawsze formy użytkowania naszych obiektów – podziemnych tras turystycznych i parków tematycznych zlokalizowanych na powierzchni.

W Kopalni Królowa Luiza, w górniczych chodnikach z XIX i XX wieku, zaaranżowanych w sposób dostępny dla najmłodszych poszukiwaczy przygód, znajduje się największy w kraju podziemny park maszyn górniczych. Trasa wyposażona jest w nowoczesne multimedia, które wspierają prowadzenie zajęć edukacyjnych.

STREFA DZIAŁAŃ

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa – klasy IV-VI
Czas trwania: 90 minut

Zajęcia polegają na aktywnym zwiedzaniu dawnych wyrobisk. Uczniowie wykonują podstawowe prace górnicze, takie jak urabianie węgla czy skręcanie rurociągu pod bacznym okiem górnika. Podczas zajęć uczniowie poznają też zagrożenia występujące w kopalni i biorą udział w symulacji akcji ratowniczej. 

Park Rozrywki „LEGENDIA” w Chorzowie

Dawne Wesołe Miasteczko znajdujące się w Parku Śląskim (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie) to od niedawna Legendia - atrakcyjne miejsce zabaw dla dzieci, a przy tym najstarszy lunapark w Polsce!

To prawdziwy raj dla dzieci i młodzieży z karuzelami, dmuchańcami i wieloma innymi atrakcjami. Na uwagę zasługuje tu Legendia Flower (dawna Gawiazda Duża). To największa rodzinna karuzela w Polsce mieszcząca 216 osób w 36 tęczowych gondolach. Zobaczysz stąd jeden z najlepszych widoków w Chorzowie!

Jest tu również Dream Hunters Society - rollercoaster który zabierze Cię na szaloną przejażdżkę po zakręcanym, wielopoziomowym i długim na 335 metrów torze. Magical Lake Expedition to wielka bujająca się łódź.

Dla dużych i małych fantastyczne są Disco Cars - samochodziki elektryczne , którymi samodzielnie kierujesz.

Na najmłodszych czeka Air Castle - dmuchana zjeżdżalnia dla najmłodszych amatorów wesołej zabawy, zaś na trochę starszych Game Room - dużo zabawy w jednym miejscu, m.in. wyścigi samochodowe, koszykówka, a do tego atrakcyjne nagrody do wygrania! Te i mnóstwo innych atrakcji czeka w Legendii!

W lipcu 2017 roku ma tu zostać otwarty niesamowity rollercoaster o legendarnej nazwie Lech Coaster.

             
             

Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka

Chcąc bezpiecznie korzystać z naszej oferty zapoznaj się z regulaminami ośrodka

1. Tematyczny park rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (dalej „Legendia”) jest obiektem należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o.

2. Na terenie Legendii obowiązuje również regulamin porządkowy  Wojewódzkiego Parku Kultury i  Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny w Infocentrum oraz na stronie www.parkslaski.pl.

3. Obiekt jest monitorowany, a przy wejściu wykorzystuje się system rozpoznawania twarzy „face recognition” zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie korzystania z Biletu sezonowego w parku LEGENDIA ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SEZON 2017/2018, służący do kontroli właściwego korzystania z biletów przez osoby do tego uprawnione.

4. Wejście i wyjście na teren Legendii odbywa się przez bramki aktywowane biletem papierowym z  nadrukowanym kodem kreskowym lub kartą RFID wydaną w ramach uczestnictwa w systemie GOPASS.

5. Po opuszczeniu Legendii nie można wejść na jej teren ponownie na ten sam bilet, z wyjątkiem zdarzeń nagłych po uzgodnieniu z pracownikami Infocentrum.

6. Cennik Legendii określa załącznik „Cennik Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko” dostępny w kasach, Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

7. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę spełniającą warunki określone w załączniku „Regulamin grup zorganizowanych na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka”, dostępnym w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl.

8. Dni oraz godziny otwarcia Legendii określa załącznik „Godziny otwarcia”, dostępny na tablicach informacyjnych przed wejściem głównym do Legendii, w Infocentrum oraz na stronie internetowej www.legendia.pl. 

9. Bilet całodniowy oraz bilet sezonowy obowiązują tylko i wyłącznie w dziennych godzinach otwarcia obiektu, zgodnie z załącznikiem „Dni i godziny otwarcia” i nie obowiązują w trakcie specjalnych godzin otwarcia obiektu, np. Legendia at Night, imprezy zamknięte, itp.

10. Specjalne godziny otwarcia obiektu, takie jak Legendia at Night posiadają własny regulamin.

11. Sprzedaż biletów wstępu w kasach kończy się na godzinę przed zamknięciem Legendii.

12. Teren Legendii można opuścić tylko i wyłącznie głównym wejściem.

13. Klienci Legendii zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami regulaminów poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich oraz do stosowania się do zapisów tych regulaminów w czasie korzystania z urządzeń.

14. Zasady korzystania z urządzeń określają ich szczegółowe regulaminy umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia (z wyłączeniem urządzeń i stref bezobsługowych).

15.       Na terenie Legendii znajdują się urządzenia niewymagające obsługi pracowników. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z nich ponoszą klienci pełnoletni oraz opiekunowie osób poniżej 18 roku życia.

16.       Na terenie Legendii oraz przez system sprzedażowy GOPASS można zakupić bilet FastPass, który uprawnia do korzystania z następujących urządzeń: Bazyliszek, Diamond River, Dream Flight Airlines, Dream Hunters Society, Lech Coaster, Legendia Flower, Scary Toys Factory bez konieczności czekania w  standardowej kolejce. FastPass jest dostępny w dwóch wariantach: po jednym wejściu na każdą z  wymienionych atrakcji lub wielokrotne wejście na wymienione atrakcje. W przypadku wyłączenia z  działania jednego z powyższych urządzeń, klientowi nie przysługuje częściowy zwrot kosztów za zakup FastPassa.

17.       Informacje o czasie oczekiwania na skorzystanie z urządzeń wyświetlane na ekranach są danymi orientacyjnymi i  dynamicznie zmieniającymi się.

18.       Obsługa urządzenia decyduje o możliwości skorzystania z urządzenia poszczególnych osób ze względu na ich bezpieczeństwo.

19.       W przypadku złych warunków atmosferycznych godziny otwarcia Legendii mogą zostać skrócone. Zgodnie z procedurą wcześniejszego zamknięcia, klienci będą informowani przez obsługę i system parkowego nagłośnienia.

20.       W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia siły wyższej, na którą nie miało wpływu Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o., urządzenia, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą w takich warunkach działać, mogą być zatrzymane w eksploatacji do czasu ustąpienia złych warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej.

21.       Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Legendii. Służba ochrony ma prawo usunąć z terenu Legendii osoby pozostające pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub zachowujące się agresywnie w stosunku do pracowników Legendii lub innych klientów. W takim przypadku wyżej wymienionej osobie nie przysługuje prawo zwrotu wartości zakupionego biletu.

22.       Spożywanie i sprzedaż napojów alkoholowych dozwolone są tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. obiektach gastronomicznych, ogródkach i tarasach do nich przyległych, które na podstawie zgody właściwego Organu administracyjnego uzyskały pozwolenie na jego sprzedaż.

23.       Osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. 

24.        Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów wstępu w Infocentrum.

25.       Obsługa Legendii oraz mobilny patrol ochrony są uprawnieni do kontroli posiadania ważnego biletu wstępu do Legendii, a klienci Legendii są zobowiązani do jego okazywania na ich każdorazowe żądanie.

26.       Dzieci do 12 roku życia przybywające na terenie Legendii muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która w pełni odpowiada za ich czyny i zachowanie.

27.       Na terenie Legendii zabrania się:

 • niszczenia zieleni,
 • kąpieli w stawie i basenach urządzeń rozrywkowych, 
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt, 
 • wprowadzania i jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, deskorolkach,
 • wprowadzania i jazdy na hulajnogach przez osoby powyżej 12 lat.

28.       Posiadanie ważnego biletu do Legendii uprawnia do przebywania i korzystania z urządzeń i atrakcji znajdujących się wyłącznie na jego terenie i nie upoważnia do prowadzenia niezależnej działalności sprzedażowej bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu Spółki.

29.       Działalność handlowa na terenie należącym do Śląskiego Wesołego Miasteczka sp. z o.o. może być prowadzona tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody zarządu spółki w innym przypadku każdorazowo naliczana jest kara porządkowa w wysokości 5000 zł 

30.       Obsługa Legendii w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży biletu na teren obiektu.

31.       W przypadku łamania regulaminów obowiązujących na terenie Legendii obsługa obiektu może cofnąć wydany klientowi bilet wstępu, w tym również bilet sezonowy, bez zwrotu jego wartości.

32.       Do Legendii lub stref wydzielonych może wejść każdy Gość posiadający ważny bilet wstępu wraz z  odpowiednią opaską na rękę (w przypadku, gdy jest ona wymagana). Opaska musi znajdować się na ręce Gościa, na wysokości nadgarstka prawej lub lewej ręki, i powinna być założona tak, aby nie można było jej zdjąć bez zerwania/przecięcia. Niedozwolone jest zakładanie opaski na części garderoby lub w  innych miejscach niż okolice nadgarstków ręki. Gość nieposiadający opaski założonej na rękę we wskazanym miejscu nie jest uprawniony do korzystania z wyznaczonych urządzeń lub stref.

33.       Reklamacje Klienci zobowiązani są składać osobiście na druku formularza reklamacji znajdującego się w  Infocentrum lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgodnie z Regulaminem reklamacji Legendii dostępnym w Infocentrum.

34.       Na terenie Legendii obowiązują procedury postępowania w wyniku wypadku, zamknięcia obiektu przed czasem oraz wystąpienia awarii i są one dostępne w Infocentrum.

35.       Spółka nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki spowodowane tylko i wyłącznie z winy klientów.

36.       Spółka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klientów na terenie parku lub w miejscach niewyznaczonych przez obsługę.

37.       Palenie wyrobów tytoniowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (zaznaczonych na mapie). Zakazuje się palenia w punktach gastronomicznych, toaletach, strefach oczekiwania i na atrakcjach.